Voortgang

De voortgang van de restauratie van de Berrona gaat ondanks steeds weer nieuwe uitdagingen gestaag door.

Recent heeft onze projectleider Henk van Unen te kennen gegeven dat hij niet langer beschikbaar is voor de restauratie van de Berrona.

Wij respecteren zijn keus en waarderen de inzet waarmee hij de afgelopen jaren ons vol overgave heeft gesteund. Henk zal niet langer meer de spreekbuis voor Stichting Berrona zijn, het bestuur zal deze taak vanaf nu zelf in handen nemen.

Stichting Berrona zal de komende tijd haar handen vol hebben aan de voltooiing van de restauratie van de Berrona. Er liggen nog vele uitdagingen voor ons, niet in het minst het verkrijgen van de middelen om de Berrona weer vaarklaar te kunnen krijgen. Een uitdaging die de rode draad in ons bestaan vormt. De huidige economie maakt deze uitdaging groter dan initieel voorzien, maar dankzij de grote verbondenheid van onze sponsors en donateurs niet onmogelijk.

Dankzij de inzet van alle medewerkers zijn we nu op ongeveer 2/3 van de restauratie. Afhankelijk van de mogelijkheden van sponsoren en vrijwilligers hopen we het resterende deel van de verbouwing zonder onderbrekingen te kunnen afronden. Middels onze website en sociale media zullen wij U op de hoogte houden van de voorderingen.