Ferrocement


Ferrocement is een bouwmateriaal samengesteld uit cement, betonstaalstaven en uit meerdere lagen relatief fijnmazige gegalvaniseerde

wapening. De gewenste vorm wordt opgetrokken uit een meerlagige constructie. Wanneer de gewenste wapening(vorm) gereed is wordt

deze vol gesmeerd met een mengsel van geschikt (portland)cement,zand en water . Opmerkelijk is dat het beton met troffels werd aangebracht,

handwerk dus, om een zo groot mogelijke homogeniteit te verkrijgen. Het is duidelijk dat de arbeidskosten op deze manier vandaag de dag

absoluut te hoog zouden zijn. Tijdens het uitharden wordt de ferrocementwand vochtig gehouden, zoals gebruikelijk bij cement, om het

hardingsproces tot een goed einde te laten komen. De wanddikte van ferrocement constructies liggen in het algemeen tussen 10 en 30 mm,

afhankelijk van de grootte van de overspanning. Het duurt een maand of langer voordat een ferrocementhuid de uiteindelijke sterkte bereikt.

Ferrocement is vooral populair vanwege de betrekkelijk lage materiaalkosten in relatie tot een acceptabele sterkte bij een relatief kleine wanddikte.

Voordelen

Als voordelen van goed gebouwde ferrocement constructies worden de geringe onderhoudskosten genoemd en de levensduur in vergelijking met staalplaat.

Cruciaal is hier de zorgvuldigheid die bij de bouw is gerealiseerd. Met name wat betreft de mortelsamenstelling en de wijze waarop de cementvulling tussen

en op het wapeningsnetwerk is aangebracht. Bovendien is bij schade aan een ferrocemten -romp geen gespecialiseerde arbeid nodig want men kan

gemakkelijk noodoperaties uitvoeren met een troffel. Bij plaatselijke overbelasting heeft een ferrocement-wand de neiging te knikken in plaats van open te

scheuren waarbij echter de wapening de stukken bij elkaar houdt wat in sommige toepassingen (scheepsrompen, plafonds, daken) profijtelijk zal zijn.

Ferrocement is in 10 tot 25% het gewicht van gelijke bakstenen constructies.

Vooroordelen

Er zijn heel wat vooroordelen tegenover dit materiaal in de zeevaart. Een ferrocement-vaartuig is groter dan een stalen schip . Ze verplaatst zowat 40%

meer water maar ze heeft ook 40% meer volume inhoud. Wat de sterkte en flexibiliteit betreft moet een ferrocement-schip niet echt onderdoen voor

een stalen schip. Poreusheid van het beton en haarscheurtjes zijn niet echt zo’n probleem als eerst werd gevreesd. De oude schepen afgezonken als

golfbreker bewijzen het tegengestelde. 

Nadeel

Het voornaamste en enige nadeel van de ferrocement-bouw is het arbeidsintensieve karakter waardoor het duur is geworden voor bedrijfsmatige

toepassing in de westerse wereld.